The domain hardwood-investments.net is for sale, for € 6000. Together with hardhout-investeringen.net, I'm willing to sell both domains for € 10,000. Interested parties can contact me on rowan@bigsmoke.us.

Talk:Main Page

From Timber Investments Wiki
Revision as of 11:42, 26 August 2022 by Vintechvietnam (talk | contribs) (Fanvil IP Phones: new section)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

c0Kar3 this is delisious! xfather123

Changes to the Main Page?[edit]

Compared to the rest of the wiki, the Main Page sports rather confusing layout codes. If you don't feel like figuring out how it all works and you do have an idea about how to improve the homepage, just leave your suggestion here and who knows what will happen... –BigSmoke 17:38, 21 November 2010 (UTC)

In fact, as MonkeyBoy indicates, the Main Page has changed and is now much simpler. –BigSmoke 19:48, 31 March 2011 (UTC)

Real business opportunity here[edit]

Why all the skepticism and sarcasm? There's some real business here and it's a clear case of a global stable, constant growth market. I know what I'll be betting my money on! –Puppet Master 23:59, 13 May 2011 (UTC)

I agree with Puppet Master. Let's create some positivity here! --P-Real 01:49, 14 May 2011 (UTC)

Fanvil IP Phones[edit]

Fanvil đã tạo ra nhiều loại điện thoại VOIP đáp ứng nhu cầu liên lạc đa dạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ các mẫu điện thoại đa dạng, nó có mọi thứ khi nói đến điện thoại VOIP.

Dòng điện thoại Fanvil có nhiều mẫu khác nhau và một số mẫu và tính năng của nó được liệt kê ở đây:

Fanvil X5 / X5G : Điện thoại cao cấp này được trang bị màn hình LCD ánh xạ phím DSS thông minh để tăng năng suất của người dùng với tốc độ cao hơn. Fanvil X3 / X3P: Điện thoại dành cho mục đích công nghiệp này mang lại trải nghiệm người dùng cao hơn và vẻ ngoài thanh lịch với phần mềm thông minh. Nó là tốt cho mục đích gia đình và văn phòng. Fanvil C58 / C58P : Các tính năng liên quan đến thiết kế HD và thiết kế hiệu quả. Nó là một chiếc điện thoại tầm trung, có thể sử dụng điện thoại tích hợp hoặc là một sản phẩm độc lập

Fanvil Technology là điện thoại VoIP và Intercoms chất lượng cao và tiết kiệm chi phí. Fanvil là một công nghệ đã có hơn 11 năm trong ngành và đã tạo dựng được mối quan hệ vững chắc với các nhà cung cấp truyền thông IP và kỹ thuật mạnh mẽ. 3CX, một tổng đài IP dựa trên phần mềm, đã không còn khả thi và có thể hỗ trợ đầy đủ các điện thoại X5 Fanvil X3P và X5G VoIP trên nền tảng phần mềm của họ. Khi làm việc với yeastar và Fanvil, cấu hình và thiết lập a sẽ dễ dàng và liền mạch. Ngoài ra, cùng với 3CX, Fanvil cũng đã hợp tác với Elastix. Giờ đây, hãy tận hưởng quyền tự do thiết lập và cấu hình điện thoại Fanvil của bạn một cách đơn giản khi chạy hệ thống điện thoại trên Appliance hoặc phần mềm Elastix.

Tại sao nên mua Fanvil

Được chứng nhận với các hệ thống điện thoại lớn như Asterisk, Xorcom, Avaya, 3CX, Broadsoft và Epygi. Sản phẩm sáng tạo và tiết kiệm chi phí Thiết bị cho văn phòng nhỏ đến triển khai cấp doanh nghiệp